จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

https://www.facebook.com/Phosaihosp/videos/1822066301171433/

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1822057537838976.1073742028.311434945567917]