จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แต่งกายสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์กศน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981029248608480.1073741853.311434945567917]