ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ประจำปี 2561

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ทำการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1855436674501062.1073742034.311434945567917]