ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คปสอ. โพธิ์ไทร รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1047890331922371.1073741888.311434945567917]