ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.เขมราฐ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.เขมราฐ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 casino online ตารางดาวน์โหลดได้ในประกาศ

เวลา ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน  สาย สนามการแข่งขัน
13.00  ตะกร้อ (ช)  โพธิ์ไทร  ตระการพืชผล  B  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ช-ทั่วไป)  นาตาล  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ญ-ทั่วไป)  นาตาล  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ญ-อาวุโส)  ศรีเมืองใหม่  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ผสม-อาวุโส)  ศรีเมืองใหม่  โพธิ์ไทร  รพ.เขมราฐ
14.00  วอลเลย์บอล(ช)  นาตาล  โพธิ์ไทร  รพ.เขมราฐ
15.00  ฟุตบอล(ช)  โพธิ์ไทร  ตระการพืชผล  B  รพ.เขมราฐ
16.00  ตระกร้อ(ญ)  เขมราฐ  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ

หมายเหตุ

  • SPORT NIGHT โรงพยาบาลเขมราฐ
  • รถรับ-ส่งนักกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
[Download not found]