ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตารางดาวน์โหลดได้ในประกาศ

เวลา ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน  สาย สนามการแข่งขัน
13.00  ตะกร้อ (ช)  โพธิ์ไทร  ศรีเมืองใหม่  B  รพ.กุดข้าวปุ้น
14.00  บาสเก็ตบอล(ช)  นาตาล  โพธิ์ไทร  A  รพ.กุดข้าวปุ้น
13.00  เปตอง(ช-ทั่วไป)  โพธิ์ไทร  ศรีเมืองใหม่  A  รพ.กุดข้าวปุ้น
13.00  เปตอง(ญ-ทั่วไป)  โพธิ์ไทร  ศรีเมืองใหม่  A  รพ.กุดข้าวปุ้น
13.00  เปตอง(ช-อาวุโส)  โพธิ์ไทร  ศรีเมืองใหม่  A  รพ.กุดข้าวปุ้น
13.00  เปตอง(ญ-อาวุโส)  โพธิ์ไทร  นาตาล  A  รพ.กุดข้าวปุ้น
15.00  บาสเก็ตบอล(ญ)  กุดข้าวปุ้น  โพธิ์ไทร  B  รพ.กุดข้าวปุ้น
16.00  วอลเลย์บอล(ญ)  นาตาล  โพธิ์ไทร  A  รพ.กุดข้าวปุ้น

หมายเหตุ

  • SPORT NIGHT หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
  • รถรับ-ส่งนักกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
[Download not found]