ต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี และทีมผู้สังเกตการณ์งานพัฒนาคุณภาพ เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในวันที่ 25 กันยายน 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990250924352979.1073741859.311434945567917]