ต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา