[ภาพบรรยากาศ]เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่อาคารพักพยาบาลในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

[ภาพบรรยากาศ] เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่อาคารพักพยาบาลในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา casino online 06.30 น. ณ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ไทร