ทีมเยี่ยมคปสอ.โพธิ์ไทร เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเตรียมการรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทีมเยี่ยมคปสอ.โพธิ์ไทรได้ลง “เยี่ยมเสริมพลัง” รพ.สต.ในสังกัด เพื่อเตรียมการรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2558

Audit_Cover_58