นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรค COVID-19

วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ,นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรค COVID-19 ,ARI Clinic, Cohort Ward, ห้องแยกโรคและโรงอาหาร จากนั้นได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE จำนวน 4 ชุด และหน้ากากอนามมัย N95.​20​ ชิ้น ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร