นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี 18 โรงพยาบาล รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 คัน จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดยเงินของประชาชนชาวไทย ที่ส่งผ่าน คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในตอนสถานการณ์อุทกภัย ของ จ.อุบลราชธานีที่ ผ่านมาโดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการดังกล่าว