โรงพยาบาลโพธิ์ไทรยินดีต้อนรับรับคณะนิเทศงานเครือข่ายงานสุขภาพจิตโซน 2

ยินดีต้อนรับ คณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายงานสุขภาพจิตโซน 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980980431946695.1073741832.311434945567917]