บรรยากาศการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2556 ณ รพ.สต.สำโรงและ รพ.สต.นาขาม

บรรยากาศการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2556 ณ รพ.สต.สำโรงและ รพ.สต.นาขาม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา