โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับบริจาคห้องน้ำจากร้านมิตรถาวรวัสดุ(เฮียหน่อง) มูลค่า 700,000 บาท

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับบริจาคห้องน้ำจากร้านมิตรถาวรวัสดุ(เฮียหน่อง) มูลค่า 700,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านมิตรถาวรวัสดุ(เฮียหน่อง)เป็นอย่างสูง