บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้รถ 1669 ระหว่าง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้รถ 1669 ระหว่าง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1876065679104828.1073742037.311434945567917]