ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู (183 downloads )