ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป.pdf (231 downloads )