ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf (196 downloads )