ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “ประกาศรายชื่อ.pdf”

ประกาศรายชื่อ.pdf – Downloaded 179 times – 571.91 KB