ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 513 times – 897.77 KB

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ “ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรตามกำหนดเวลา (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf”

กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 437 times – 1.32 MB

ค.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์