ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Download “ประกาศผลสอบ-20240426.pdf”

ประกาศผลสอบ-20240426.pdf – Downloaded 49 times – 528.54 KB