[ประกาศ]เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขึ้นแฟลต สามารถย้ายขึ้นแฟลตได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขึ้นแฟลต สามารถย้ายขึ้นแฟลตได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นไปนะคะ โดยสามารถรับกุญแจได้ตั้งแต่ 9.00 น.ของวันเดียวกันที่คุณอรทัย มุสิกา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการค่ะ โดยจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในแฟลตอีกครั้งเพื่อคัดเลือกประธานแฟลต กรรมการ และเหรัญญิกค่ะ รบกวนเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบบ้านพักด้วยนะคะ

หากสงสัยเรื่องระเบียบบ้านพัก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ทพญ.ชนม์นิภา ฝ่ายทันตกรรม
  • คุณณํฐสรวง กลุ่มงานการจัดการ