ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) ขนาดติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 160 กิโลวัตต์พีค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Download “ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโซล่าเซล-160kw.pdf”

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโซล่าเซล-160kw.pdf – Downloaded 24 times – 1.13 MB