ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เริ่มเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป