ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยนเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๑.นางสาวอัจฉราวรรณ บุตรวงศ์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา
๑.นางสาววิภารัตน์ นิลอุบล
๒.นางสาวอังคณา กลิ่นหอม
๓.นางสาวพรนภัส อัฐทอง
๔.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรา

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.นางสาวพรสวรรค์ บัวพันธ์
๒.นางสาวจันทร์ฉาย ภาวะโคตร
๓.นางสาวรุ่งนภา สีแหล้

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

Download “ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-จพ.การเงิน-พยาบาลวิชา.pdf”

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-จพ.การเงิน-พยาบาลวิชา.pdf – Downloaded 15 times – 991.12 KB