[หมดเขตรับสมัคร]ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตราและพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 – 26 กันยายน 2559 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ

วัน เวลา สถานที่สอบ

กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “ประกาศรับสมัครงานพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์”

20160915_สมัครงานธุรการ_ขับรถยนต์.pdf – Downloaded 626 times – 2.44 MB