ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา [หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราการจ้างตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

– ทดลองงาน ๓ เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑๔,๑๒๐ บาท
– ผ่านการทดลองงาน อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑๔,๗๖๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่าง ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Download “ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์”

รับสมัครสอบนักเทคนิคการแพทย์-2560.pdf – Downloaded 528 times – 228.97 KB