ประกาศ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559

ประกาศ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตพยาบาล

รูปแบบการจัดงาน

 • การแต่งกายของผู้ร่วมงานให้แต่งกาย “ธีมชุดนักเรียน
 • ให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนเข้าประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชิงรางวัล จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 1,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 700 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 500 บาท
 • ให้แต่ละท่านเตรียมของขวัญแลกเปลี่ยน มูลค่าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
 • ให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานทุกท่าน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ได้เตรียมของขวัญมาร่วมจับสลากกับของขวัญกลางด้วย
 • ให้แต่ละฝ่ายจัดตัวแทนอย่างน้อย 1 คน ขึ้นมาร้องเพลงคาราโอเกะ ในช่วงก่อนถึงเวลาเปิดงาน
 • รูปแบบอาหารในงานเลี้ยง จัดเป็นซุ้มอาหาร อาทิ ซุ้มขนมจีน ส้มตำลูกชิ้นทอด-นึ่ง ต้มยำทะเล ย่างหมู เครื่องดื่มต่าง ๆ