ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) รับสมัครวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. นางสาวสุดาพร หลักคำ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑
๒. นางสาวสวรส สายใจ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๒(สำรอง)

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ วันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Download “ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 424 times – 221.30 KB โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓