ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ (ตามเอกสารดาวน์โหลด)

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  ๑ ทั้ง ๓ ตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Download “20230829-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา.pdf”

20230829-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา.pdf – Downloaded 445 times – 595.33 KB