ประกาศ ระบบงานและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สามารถใช้ Username/Password เดียวกับระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เนตโรงพยาบาล

แจ้งระบบงานและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อาทิ ระบบบริหารความเสี่ยง, ระบบบันทึกการประชุม, ระบบจองห้องประชุม, ระบบรับส่งข้อมูล และระบบงานอื่น ๆ อื่น ๆ สามารถใช้ Username/Password เดียวกับระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เนตโรงพยาบาล โดยสามารถล็อกอินเข้าใช้งานและแก้ไขข้อมูลได้ตามตัวอย่าง

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 818