ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ พนักงานบัตรรายโรคและเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบัตรรายโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙,๐๓๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “20230807-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf”

20230807-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 380 times – 4.40 MB