ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ๘ อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนี้

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา อัตราคาบละ ๖๕๐ บาท
  2. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๔๓๐ บาท
  3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ยาม) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
  4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
  5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
  6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
  7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในระหว่างวันที่ ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ของทุกตำแหน่ง รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ-เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุง.pdf”

รับสมัครบุคเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ-เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุง.pdf – Downloaded 499 times – 4.39 MB