ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. เลขที่สอบ ๐๑ นายสิทธิพงษ์ แก้วเนตร
  2. เลขที่สอบ ๐๒ นายปฏิภาณ วงศาสตร์

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม “เรือนสักทอง” ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “20220119-ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf”

20220119-ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf – Downloaded 224 times – 393.64 KB