ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดาพร หลักคำ
นางกมลชนก ท้าวด่อน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนาพร คุณพาที
นางสาวนิลาวรรณ สมรูป

กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf – Downloaded 345 times – 1.57 MB