ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

 

ลำดับ ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
นักเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ ก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๑๘,๒๖๐ บาท

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุมไทรทองโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf – Downloaded 241 times – 3.84 MB