ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

Download “20210318-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf”

20210318-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf – Downloaded 252 times – 3.52 MB