ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นายศุภโชค เทียนหอม
๐๒ นายอนุชา ขันจันทา
๐๓ นายเจษฎา ศรีแก้ว

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf – Downloaded 525 times – 378.02 KB