ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบที่ 1 เมษายน 2566

Download “ประกาศรายชื่อข้าราชการ-ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf”

ประกาศรายชื่อข้าราชการ-ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf – Downloaded 353 times – 1.37 MB