ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และ พนักงานบริการ(ยามรักษาความปลอดภัย)

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการบริหารทั่วไป โรงพยาลโพธิ์ไทร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ
(ยามรักษาความปลอดภัย)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๑๔,๔๑๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 35 times – 1.77 MB