ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางนันทญา ผิวอ่อน
นางสาวรัตนพร คุณพาที
นางสาวเมนิตรา คุณพาที

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-นักวิชาการพัสดุ.pdf”

ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ-นักวิชาการพัสดุ.pdf – Downloaded 378 times – 1.89 MB