ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคบริการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

Download “ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-กลุ่มงานเทคนิคบริการ.pdf”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-กลุ่มงานเทคนิคบริการ.pdf – Downloaded 423 times – 407.61 KB