ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายโรค และพนักงานบริการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบัตรรายงานโรค บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๘,๖๙๐

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบเพื่อดาวน์โหลด)

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ-ครั้งที่-๑.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะ-และสมรรถนะ-ครั้งที่-๑.pdf – Downloaded 274 times – 1.35 MB