ประกาศผลการการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รับสมัครวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

    • ๑. นายปฏิภาณ วงศาสตร์ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑
    • ๒. นายสิทธิพงษ์ แก้วเนตร สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๒ (สำรอง)

โดยให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หาไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Download “ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 244 times – 419.56 KB