ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

Download “ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด”

PSHJob-res-31102565.pdf – Downloaded 453 times – 333.13 KB

โดยให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลำดับที่ ๑-๔ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ในวันที่ วันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓