ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

๑. ศักรินทร์ ประไพเพชร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่ง-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่ง-พนักงานเกษตรพื้นฐาน.pdf – Downloaded 240 times – 1.30 MB