ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นางสาวสวรส สายใจ
๐๒ นางสาวแสงจันทร์ บุญสิงห์
๐๓ นางสาวนิภา สังขะวรรณ
๐๔ นางสาวสุดารัตน์ ไชยพันโท
๐๕ นางสาวสุภาพร คารวะสมบัติ
๐๖ นางสาวสุดาพร หลักคำ
๐๗ นางสาวอังศุมาลินท์ บุญทา

หมายเหตุ เลขที่สอบ ๐๒ ไม่มีสิทธิสอบ เนื่องจากขาดคุณสมบัติวุฒิการศีกษาไม่ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่สอบ

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ใน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๐๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf – Downloaded 264 times – 521.72 KB