ประกาศ อำเภอโพธิ์ไทรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยประมาณ

การไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 โดยประมาณ จึงแจ้งให้่ทราบโดยทั่วกัน