ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ณ สนามเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 โดยมีตารางการแข่งขันดังนี้

  !!! * วันที่  19 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีเขียว./วันที่  20 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีชมพู

H20130617-SCSoccer